Carlskilde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
020310-404

Fredningsnr.
2930195

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1786 - 2016 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesmærke. Carls kilde. Postament med hvælv over brønd. Herpå en søjle og foran en kumme. Postamentet er 160x125 cm. stort og 130 cm. Højt. Herpå en stenplade, hvorpå en 155 cm. høj søjle på et 63x63x50 cm. stort fundament. Kummen af beton er 190x140 cm. stor og 1 m dyb, med 5 trin fra øst og vest. Brønden under postamentet er 60 cm. i diamter og 1,20 m dyb. På mindesmærket 3 inskriptioner og årstallet: MDCCLXXXVI.
Undersøgelsehistorie  (2)
2001 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Carlskilde.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)