Lunde gl. præstegård
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190706-156

Fredningsnr.
300265

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kælderanlæg, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kælder efter Barfred i Lunde Gl. Præstegård. Ruinerne består af de nederste skifter af kælderrummets kampestensmure, der har dannet et ca. 5 x 5 m stort rum. I det nordvestre hjørne findes en ca. 1 m bred kældernedgang. Kælderen er nedgravet i en lille højning, således at kældergulvet ligger ca. 2 m under jordoverfladen. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Bebyggelse, gravning eller henkastning af jord, sten og affald på ruinområdet må ikke finde sted. Restaurering og oprensning af ruinerne må kun ske med Nationalmuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Kælderanlæg

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)