Brandbjerg
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170905-15

Fredningsnr.
300919

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Den nordre voldgrav ved Brandbjærg En vandfyldt nordre voldgrav ca. 60 m lang og 5 m bred med rette sider og lave skrænter. Midtfor er graven afbrudt af en smal dæm- ning med kørevej. Fredningen omfatter voldgraven samt 2 m fra gravens øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vand- standen må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Den nordre voldgrav fra Brandbjerg. Vandfyldt. 60 m. lang, 5 m. bred med rette sider og lave skrænter. Midt for fører en brodæmning over graven. Gravens sider er i vandlinien afstivet med natursten; herover fører et hegn voldgraven rundt med hønsetråd. I vandet guldfisk. Omgivelser: Have, skole. Foto: S/H 01.18.79-S. Flyfoto S 4009-FTL-140/034. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)