Lerbæk Skov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170903-12

Fredningsnr.
30103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst 24-10-1967 på fr.nr. 3010-1x (dobbeltnummer!) VOLDGRAVEN OMKRING LERBÆK Voldgraven omgiver det ca. 45 x 55 m store rektangulære vold- sted, hvorpå Lerbæks hovedbygning ligger. Graven er ca. 8 m bred og vandfyldt. Midt over vestre grav er der en smal dæm- ning med kørevej. Over østre grav ligger en træbro. Fredningen omfatter voldgraven samt 2 m fra dens ydre kant til alle sider. Dette fortidsminde må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke. ******************************************************* På grund af dobbeltnummerering er dokumentet med fr.nr. 3010:1 aflyst og tinglyst igen (1991) på fr.nr. 3010:3. Fredningsteksten er i øvrigt uændret. *******************************************************
Undersøgelsehistorie  (4)
1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgraven omkring lerbæk som fritekst. Tilføjelse: Voldgraven er græsgroet og å ydersiden enkelte træer og forskellige buske. Graven er vandfyldt. En bøgehæk af ældre dato (før 1991), ca. 2 m høj, er plantet på den indre kant af graven rundt hele borgbanken og på den ydre kant langs den nordlige og vestlige grav. Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)