Tranebjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-125

Fredningsnr.
301751

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Kystanlæg Brystværn, en svagt krummet vold, 1 m høj og ca. 3,5 m bred i bunden Fælleskort for 3017-51 - 55 (5 kystanlæg - alle brystværn). Uden ejerens tilladelse skal offentlig adgang til mindesmær- kerne ej tilstedes, ligesom det aldrig vil kunne pålægges ejeren at anlægge eller tåle at der anlægges offentlig vej eller sti til mindesmærkerne. I de tilfælde, hvor der på min- desmærkerne er bevoksning, forbeholdes denne opretholdt i tilsvarende udstrækning.
Undersøgelsehistorie

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Skansen er græsklædt. FM-sten mod nord.


Billeder

Oversigtsfoto set fra NØ
Foto, oversigt
Foto, oversigt