Tranebjerg

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-129

Fredningsnr.
301755

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælleskort for 3017-51 - 55 (5 kystanlæg - alle brystværn). Kystanlæg Brystværn som foregående, 14 m langt, 4 m bredt, volden 2,5 m bred og ca. 3/4 m høj. Uden ejerens tilladelse skal offentlig adgang til mindesmær- kerne ej tilstedes, ligesom det aldrig vil kunne pålægges ejeren at anlægge eller tåle at der anlægges offentlig vej eller sti til mindesmærkerne. I de tilfælde, hvor der på min- desmærkerne er bevoksning, forbeholdes denne opretholdt i til- svarende udstrækning.
Undersøgelsehistorie

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Skansen er tæt bevokset med krat.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra NØ
Foto, oversigt