Fiskehusskansen
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030105-143

Fredningsnr.
30196

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Dekl. tinglyst uden dato. Fiskehusskansen. Et polygonalt skanseanlæg ved sydsiden af Refnæs' yderste spids.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanseanlæg. Stor uregelmæssig formet jordbanke. Toppen er plan på den sydlige del men mere ujævn mod nord. Mod syd er skansen omgivet af ca 3 m brud og ca 2 m dyb grav. Denne løb ud i gammelt grustagningshul mod vest. Den nordre side af skansen er helt vokset til i krat af slåen. Dette har skygget bundvegetationen ud på nordre side og umuliggjorde en nærmere besigtigelse af denne side. Bevoksningen vanskeliggjorde også måltagningen. ** Seværdighedsforklaring ** Skansen ligger lige ud til stranden på sydspidsen af Røsnæs. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. seværdigt men overgroet forsvarsanlæg fra englandskrigene,

Litteraturhenvisninger  (0)