Altersten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030714-132

Fredningsnr.
302539

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Den såkaldte Altersten i Bognæs skov. Dette mindesmærke må ikke beskadiges eller fjernes, ej heller må de nærmeste omgivelser forstyrres ved gravning, pløjning, bortkørsel af sten og jord, tilførsel af sten og affald eller på nogen anden måde ændres; derimod er græsning, lyngslet og borthugning af allerede eksisterende beplantning tilladt.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Alterstenen. Omtrent uregelmæssig rektangulær granitsten, skråtstillet nu. Den har en ret plan side mod Ø med et næsten retvinklet hjørne mod NØ, de øvrige tre sider mod N,V og S er mere uregelmæssigt rundede, skrå, svagt fordybet overflade. Stenen hælder mod SV, noget tilgroet med mos og lav. Omtrent 0,5 mod NØ er der spor af en ældre gravning. En ringe sti fører hen til stenen, der står på en flade nedenfor skrænt mod S, området er ret tilvokset med mindre buskagtige træer, mest egekrat og brombær, samt spredte ældre fyrretræer. Stenen måler ca 0,9x0,7 i N-S'lig retning (ved base) højde 1,2 over terræn. Den står ca 70 m fra Vesterløb, ca 175 m fra skovvej og 1 km fra offentlig vej. Kunne ved pleje af omgivelser og ved forklaring blive***. Andet: båd. ** Seværdighedsforklaring ** Granitsten i tæt skovkrat, nær Vesterløb. Bevoksning: 1983: Mos

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sagnsten

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)