Eshøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110309-44

Fredningsnr.
120536

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/10 1893, gårdejerske Kirsten Marie Andersen ? eller gårdejerske Karen Kirstine Sørensen ? Afmærkn.: MS 1895, lærer M. Yde. "Eshøj", 4 x 30 m. Fra sydlige fod til top 5-6 m bred ind- til 1,50 m dyb gravning. Lyngklædt i plantage. Matr.nr. 3g af Malle, Sennels sogn, Hillerslev herred: Høj hvoraf den væsentligste del er beliggende på matr.nr. 8g af Fårtoft, Thisted landsogn, Hund- borg herred.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
50' Tv. 9' h. Enkelte Randstene. Ødelagt. Eshøiene, De ligge nu med den nordlige Fod i Sennels Sogn, mentes der.

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 68-69, Sennels S.] (Eshøiene - ligge formentlig helt i Faartofte) se No 8 og 9 der.

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 81-82, Sennels S.] "Eshøj" - to Høje beliggende i Herredsskellet, væsentlig dog i Hundborg H., se Beskrivelsen dertil.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gammel beskrivelse fra Sennels Sogn. Højen registreres nu kun i Thisted Landsogn.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mindre Del i Sennels Sogn. "Eshøj", smuk, 4,0 x 30 M. Antagelig udgravet ved et Spor fra Syd til Centret, i dette endnu 1,6 M. d., 5-6 M. br. Fredlyst, Mærkesten i vestre Top.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Eshøj", 4x30 m. Fra sydlige Fod til Top 5-6 m bred indtil 1,50 m dyb Gravning. Lyngklædt i Plantage. FM 1893 MS.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Høj med stor fjernvirkning mod øst og sydøst. Vid udsigt fra toppen.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)