Svanholmstenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Frederikssund

Sted- og lokalitetsnr.
010202-283

Fredningsnr.
302669

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, "Svanholmstenen". Stenen er maksimalt ca. 0,4 m høj og den oven jord synlige del måler ca. 2,7 x 4,7 m med nord-sydlig orientering. Overfladen mod syd er svagt hvælvet, mens den mod nord er ujævn og afsprængt. Stenen ligger på en skråning i en sænkning, der er gravet rundt om stenen, på en løv- og fyrretræsbevokset beboelsesgrund. Sagn: - En troldkælling i Svanholm Bakke sad udenfor og spandt, da hun så Kong Olav komme sejlende. Hun råbte til ham: "Og hør du Skt.Olav med dit store skæg, du sejler for nær min kældervæg". Kongen svarede: "Og hør du kælling med din rok og din ten, der du sidder skal du blive til sten". I det samme var heksen forvandlet til en stor sten, og højen skiltes i to dele, hvorpå vandet sprang frem, så kongen kunne sejle igennem. - Svanholmstenen skal være så stor, at 34 børn kunne stå på den. Børnene i landsbyen plejede efter skoleeksamen at købe "basser og brød" og tage ud til stenen, som de så skulle rutsche på.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sagnsten

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)