Frederiksdal Sluse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Lyngby-Taarbæk

Sted- og lokalitetsnr.
020307-216

Fredningsnr.
302938

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1887 - 1920 e.Kr.)
Anlagt 1887, nedlagt som fæstningsværk 1920.

Fredningstekst
Tinglysning af Københavns Befæstning i gang 2006 /bny
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2012 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Frederiksdal Stemmeværk er et betonstøbt stemmeværk, som ligger intakt under den flere gange ombyggede og udvidede bro over Mølleåen (Fæstningskanalen). Det beskyttede anlæg omfatter stemmeværket med to løb adskilt ved en midtstillet betonvange. Vange og sidemure hver forsynet med stemmerigler til stemmebjælker. Endvidere brofæster med støttemur/facade og flancher. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Litteraturhenvisninger  (0)