Fæstningskanalen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Lyngby-Taarbæk

Sted- og lokalitetsnr.
020307-217

Fredningsnr.
302939

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 - 1920 e.Kr.)
Anlagt 1886- 87, nedlagt 1920

Fredningstekst
Tinglysning af Københavns Befæstning
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2012 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fæstningskanalen fra Furesø til Lyngby Sø er den udrettede og uddybede, kanaliserede Mølleå. Det beskyttede anlæg omfatter den op til knap 30 m brede Fæstningskanal at regne fra brink til brink og fra indløbet ved sydøstenden af Furesø til udløbet i Lyngby Sø ved forbindelsen til Bagsværd Sø. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Litteraturhenvisninger  (0)