Lyngby Fort
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Lyngby-Taarbæk

Sted- og lokalitetsnr.
020307-219

Fredningsnr.
3030115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Fæstningsanlæg, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Det beskyttede anlæg er et trekantet fæstningsanlæg. Det fremstår med næsten intakt fortlegeme, intakt gravkaponiere, intakt tør fortgrav og delvis intakt glacis, der er bebygget. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Fortlegemet består af en kasematbygning og en foranliggende jordkappe. Kasematbygningen er et betonbygningsværk i to etager uden bevarede tårn¬konstruktioner. Bygningens panserport, -døre og -skodder er bevaret. Omkring jordkappen løber en betonmur uden bevarede dele af det oprindelige stormgitter. Den tørre grav er intakt. Fra østre faceglacis krydser en jernbro over til fortlegemet; denne bro og dens fundamenter er ikke omfattet af anlæggets beskyttelse. For at understøtte broens fundering på fortsiden er opført en ny betonmur udenom en forøgelse af fortets jordkappe. Denne betonmur er ikke omfattet af anlæggets beskyttelse. Gravkaponieren er et betonbygningsværk i to etager, der ligger i yderskråningen af graven i dennes toppunkt. Bygningens panserdør og -skodder er bevaret. Ovenpå kaponieren er anlagt en terrasse; denne er ikke omfattet af anlæggets beskyttelse. Gravens yderside og det omkringliggende glacis er udmatrikuleret og bebygget med villaer eller udlagt som haver bortset fra de tre adgangsveje til fortet og fort¬graven. Det drejer sig om den originale indkørsel ved midten af fortets strube, en senere anlagt indkørsel ved den østre spids af glaciset til jernbroen, der fører over til fortdækket, og en sti, der forbinder vejen, Glaciset, med fortgraven umiddelbart øst for gravkaponieren. På glaciset på matr. 20-bb Kgs. Lyngby By, Christians er bevaret en projektør¬standplads med tilhørende underjordisk kabeltunnel i let beton --------------------- Deklaration vedr. matr.nr. 20 AR Christians sogn, Kgs. Lyngby, Glaciset 4: 12.12. 2005 deklaration vedr. forbud mod udstykning af ejendommen. Kopi af deklarationen i deklarationsmappen for Lyngby-Taarbæk sogn.
Undersøgelsehistorie  (3)
2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2016 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 16/01170
Kulturstyrelsen
Flytning af militært lokumsskur fra Lyngby Fort til Oplevelsescenter Vestvolden

Litteraturhenvisninger  (0)