Billede - Hvidøre Batteri

Tilbage til lokalitet "Hvidøre Batteri"