Fæstningskanalen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Lyngby-Taarbæk

Sted- og lokalitetsnr.
020307-220

Fredningsnr.
3030125

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 - 1920 e.Kr.)
Anlagt 1886-87, nedlagt som fæstningsværk 1920.

Fredningstekst
Ikke tinglyst. Fæstningskanalen fra Lyngby Sø til Lyngby Hovedgade med fæstningsbroen og stemmeværket i Jernbanebroen over Mølleåen. Anlægget er en del af anlægget "Oversvømmelsen, tilledningsanlægget". Der er endnu ikke taget stilling til, hvor mange elementer dette anlæg skal deles op i.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2012 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fæstningskanalen fra Lyngby Sø til Lille Ermelund er en gravet kanal anlagt som led i Københavns Befæstning. Det beskyttede anlæg omfatter den op til godt 30 m brede Fæstningskanal at regne fra kronekant til kronekant og fra indløbet ved østenden af Lyngby Sø og frem til Ermelundegennemgravningen i Lille Ermelund. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Vedrørende specielt strækningen mellem Lyngby Sø og Lyngby Hovedgade kan tilføjes: For at hindre overløb til Mølleåen er nordsiden af kanalen forstærket med en betonmur på en strækning øst for jernbanebroen. Det beskyttede anlæg omfatter tillige denne mur.

Litteraturhenvisninger  (0)