Indelukke Batteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Lyngby-Taarbæk

Sted- og lokalitetsnr.
020307-228

Fredningsnr.
3030135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Batteri. Ca 80 m langt, orienteret NV-SØ. Samlet udstrækning i bredden er ca 25 m. Forrest - mod NØ - en ca. 9 m bred og op til 2 m dyb grav. Bag denne en ca. 6 m bred vold, hvis krone ligger ca 3 m over gravens bund. Fra volden stikker 5 traverser bagud og giver plads til 4 standpladser for kanoner. Hver travers måler ca 6 x 5 m og er lidt højere end voldkronen. I volden foran standpladserne er der lave sænkninger - skydeskår. Bagest, langs batteriets SV-side, en ca. 3 m bred og op til 1 m dyb løbegrav, som forbinder standpladserne.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)