Lyngby-Tårbæk

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Lyngby-Taarbæk

Sted- og lokalitetsnr.
020307-236

Fredningsnr.
3030143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Kaponiere. Betonanlæg. Tildækket med jord og fremtræder som en høj, 5 x 35 m.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet er græsklædt høj.På øst og vestsiden fører jordvolde gennem landskabet op til befæstningen.