Hesselrød

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010405-34

Fredningsnr.
272924

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2015 e.Kr.)
Fredningstekst

Oplysninger fra tilsynet: 4 1/4 milepæl fra Frederik den V´s tid. Ca en meter høj på et fundament af flade granitsten.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Anlæg afventer klassifikation

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi