Vestre Ordrup Krat Batteri

Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-110

Fredningsnr.
3030150

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Befæstning, Nyere tid (dateret 1887 - 1920 e.Kr.)
Opført 1887-88, nedlagt som fæstningsværk 1920.
Fredningstekst

Vestre Ordrup Krat Batteri. Betonanlæg. Dobbeltkaponiere, symmetriskanlagt. Delvist tildækket og fremstår som en jordhøjning, 17 x 15 m, 1,5 m i højden, orienteret N-S. Mod S en 7,2 m lang og fra 1 til 3, 5 m høj betonfacade (delvis tildækket) som i N har en 4 m lang skrå flanche, næsten vinkelret ud fra facaden. I facadens N-lige del, helt forneden, en 95 x 70 cm stor kanonluge, med pansret låge. Mod S - for oven i facaden - en 70 x 70 cm pansret låge. Endvidere en rund udluftning, 35 cm i diameter. Anlægget er af samme konstruktion som "Østre Ordruo Krat Batteri".
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
En del af Ordrup Krat batteri. Ikke opmålt.

2012 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Vestre Ordrup Krat Batteri er en betonstøbt dobbeltkaponiere. Det beskyttede anlæg omfatter dobbeltkaponieren med trappeanlæg, murflancher og tre facader med bevarede panserdøre, pansrede luger samt runde udluftningshuller. Endvidere det dækkende jordlegeme samt skudfelter anlagt mod øst og vest. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.


Billeder

Oversigt mod VSV
Oversigt mod ØNØ
Oversigt mod NNV