Kirsten Piils Kilde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Lyngby-Taarbæk

Sted- og lokalitetsnr.
020307-239

Fredningsnr.
3030155

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kilde, "Kirsten Piils Kilde". N-siden udformet som en 3-fløjet væg, hvoraf den midterste del er højere end sidefløjene. 4,4 x 3,2 m stort anlæg. 70 cm dyb sænkning med 4 trappesten ned til en 1,85 x 2 m stor bund. Midterpartiet er 2,25 m højt og 1,35 m bredt. På en 28 cm høj sokkel findes 2 søjler - en i hver side. Søjlerne er 1,55 cm høje og 26 cm brede og bærer et fladt, 3-kantet topstykke. Søjlerne omslutter 2 billedfelter, hvoraf det øverste måler 75 x 82 cm. Billedet indeholder et rokokomotiv i relief og følgende inskription: Øverst: FONS RESTAVRATVS MXMIV Det Kilde=væld som herut udlöb haver taget Nederst: Er af Kristine Piil först fundet og opdaget Ao 1583 Men nu til manges Lyst og Nötte sat i Stand ved Greve af Reventlau som Stiftsbefalingsmand CF 1750 På nederste billedfelt i midterpartiet et symmetrisk relief af 2 dragefisk, muslingeskal og ornamenter. Fra fiskenes hoveder et spy, 20 x 18 cm stort, som leder vandet til en muslingeformet skål, 90 x 65 cm stor, og videre til afløb i bunden af anlægget. Partiet mod Ø er 95 x 112 cm stort, med en sandstensflise, 48 x 58 cm stor, med følgende inskription: PVBLICI CAVSA RESTAVRAVIT BR:ET=GR: MDCCXXX V I Herunder et muslingerelief. Partiet mod V er som mod Ø. Heri en sandstensplade, 50 x 60 cm, med følgende inskription: BESTYRELSEN for GIENTOFTE - LYNGBY HOSPITAL - lod KILDEN PAANY ISTANDSÆTTE MDCCCCXVIII Det her beskrevne indgår i et større anlæg med bænke på begge sider og to trapper med gelænder op bag om kilden.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ikke indmålt.

Litteraturhenvisninger  (0)