Nordbanestemmeværket
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Lyngby-Taarbæk

Sted- og lokalitetsnr.
020307-241

Fredningsnr.
3030161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 - 1920 e.Kr.)
Opført 1886-7, nedlagt som fæstningsanlæg 1920, brodæk renoveret 1925.

Fredningstekst
Stemmeværket i Nordbanens jernbanedæmning er indbygget i broen, som fører Nordbanen over Mølleåen i Lyngby, idet stemmeværkets stemmerigler er indføjet i hver af broens to fæster. Brofæsterne er beklædt med granitkvadre, som er opmuret med båndfuge eller brændt fuge. Stemmeværkets stemmerigler er af beton. Brodækket er ligeledes betonstøbt. Det beskyttede anlæg omfatter det granit- og betonbyggede stemmeværk med jernbanebro med brofæster forsynet med stemmerigler. Selve jernbanens skærvelag, skinner og øvrige tekniske installationer er ikke omfattet af fredningen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Stemmeværket i Nordbanens jernbanedæmning er indbygget i broen, som fører Nordbanen over Mølleåen i Lyngby, idet stemmeværkets stemmerigler er indføjet i hver af broens to fæster. Brofæsterne er beklædt med granitkvadre, som er opmuret med båndfuge eller brændt fuge. Stemmeværkets stemmerigler er af beton. Brodækket er ligeledes betonstøbt. Det beskyttede anlæg omfatter det granit- og betonbyggede stemmeværk med jernbanebro med brofæster forsynet med stemmerigler. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)