Henne

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190702-165

Fredningsnr.
31015

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælleskort for 3101-3,4,5,6 Vedlagte tinglysningsrids viser foldenes indbyrdes beliggenhed og størrelse. Kreaturfold bestående af en ringformet vold 1,20 m høj, 10 m bred og 45 m i diameter. Lyngklædt på hede.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dyrefold

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer