Filsø Plantage
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190702-166

Fredningsnr.
31016

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3101-3,4,5,6 Vedlagte tinglysningsrids viser foldenes indbyrdes beliggenhed og størrelse. Rektangulær kreaturfold 20 m i N-S og 18 m i Ø-N, bestående af en vold, 1 m høj og 3 m bred. Lyngklædt i klitter på hede.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dyrefold

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)