Engelsholm voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170907-134

Fredningsnr.
3108102

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
DEL AF YDRE VOLDGRAVSSYSTEM OMKRING ENGELSHOLM Den østre voldgrav samt den østlige del af den søndre ydre voldgrav. Gravene, der er vandfyldte og ca. 12 m brede, danner en ret vinkel. Den søndre grav er ca. 45 m lang og den østre ca. 170 m lang. I nord forbinder en ca. 3 m bred kanal den ydre voldgrav med Engelsholm sø. Over den østre grav er en ca. 4 m bred dæmning. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig æn- dring af vandstanden må ikke ske uden rigsantikvarens samtykke. Tingl.: 30/4 1971. VANDGRAVE OMKRING ENGELSHOLM 1.Graven omgiver det ca. 40 x 50 m store voldsted, hvorpå Engelsholms hovedbygning ligger. Graven er 12-14 m bred og skråningerne tildels stensatte. OVer den østre grav fører en muret bro med kørevej. Ved de 3 andre sider er der træbroer over graven. 2.Den søndre del af den ydre voldgrav, der er ca. 110 m lang og ca. 12 m bred. En ca. 10 m bred dæmning fører omtrent midtpå over denne voldgrav. Fredningen omfatter såvel graven omkring hovedbygningen som resterne af den ydre grav ca. 50 m syd herfor. Fredningsgrænserne følger gra- venes ydre kanter i en afstand af 2 m. Dette fortidsminde må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af vold- gravene samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmu- seets samtykke. Tingl.: 24/10 1967.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)