Jelling

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170904-145

Fredningsnr.
310925

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Fredningstekst

Ruin af middelalderligt stenhus Ruinen er 6 m bred og ca. 16 m lang, orienteret nord til syd. Kældervæggene, der består af store kampesten med enkelte mun- kesten samt dele af et munkestensgulv, ca. 1,5 m under det nuværende terræn er bevaret. Med undtagelse af den sydøstlige del er kælderen tømt for jord. I øst, nord og vest er mur- tykkelsen ca. 1 m. Den søndre mur er ikke fremdraget. Ruinen, der er Faarupgårds have sydvest for den nuværende hovedbyg- ning, ligger vestligt på et næs, kaldet Slotsbanken. Fredningen omfatter ruinen samt et areal 2 m udenom denne på alle sider. Disse ruiner må ikke fjernes eller på nogen måde beskadiges. Bebyggelse, beplantning, gravning eller henkastning af jord, sten og affald på ruinområdet må ikke finde sted. Restaurering og opmuring må kun ske med Nationalmuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Kælderanlæg.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Kælderen set fra syd
Kælderen set fra nord
Kælderens vestmur set fra SØ
Foto, oversigt
Foto, oversigt