Engelsholm Sønderskov
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170901-105

Fredningsnr.
310928

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2016 e.Kr.)

Fredningstekst
Igangværende fredning af vejdæmning, vikingetid. GULT KORT. Lokaliteten er aldrig tinglyst.. /Birthe Tingbogen undersøgt 17/12-2016: OBS. Der findes intet dokument i tingbogen om fredning, hverken på matr.nr. 13d eller 15a Ravning By, Bredsten. Datoen 1954-12-13 eksisterer ikke.
Undersøgelsehistorie  (5)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Registreringsprojekt/vejspor
Journal nr.: 2014-7.20.00-0001
Kulturstyrelsen
"Ravning Enge I, Hulvejsspor i N.-skrænt (Ravningskov) (SNS/EBU+VM)" "BJS1-71:Hulveje og sten med riller øst for vej til Ravning." "ML5-14-188: Flere dybe spor i skoven øst for vejen, evt. stor dæmning. Jf. 3109-28"

2017 Museal besigtigelse
Sydvestjyske Museer
2 parallelle N-S gående hulvejsspor. Sporene er 60-80 cm dybe , 1,5 meter brede i bund og 3-4 meter brede i toppen. Sporene er pletvist opfyldte, og grener mod nord ud fra den nuværende Ravningvej, hvor de fortsætter mere ligeud mod syd, hvor den nuværende vej slår et mindre sving mod vest. Efter svinget, går hulvvejssporende direkte ned mod Ravning enge broen, og skæres efter hhv 52 meter (det vestlige spor) og ca 72 meter (det østlige spor) af Ravningvej. Der er ingen spor efter hulvejen på stykket mellem Ravningvej og Ravning Enge broen, hvor et dambrug har udvisket alle tidligere landskabsspor.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)