Fredssten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030101-109

Fredningsnr.
312040

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: umatr. gadeareal. Fredssten på Sct. Jørgensbjerg. En sten af rødlig granit, groft tilhugget i form af en slank pyramidestub. Den er ca. 150 cm høj over jordoverfladen, og mod vejen er dens bredde og dybde forneden henholdsvis ca. 68 cm og ca. 62 cm. Foroven er de tilsvarende mål ca. 21 cm x ca. 36 cm. På den mod vejen vendende side er ind- hugget følgende indskrift: "Fredssteen er Callundborg Wartegn". Stenen står i sydsiden af vejen i fortovets bagkant ud for skellet mellem matr.nr. 64c og 64k af Kalundborg købstad. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges på nogen måde og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigs- antikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Bør skiltes.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)