Tingstedholm
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160515-211

Fredningsnr.
281226

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2014 e.Kr.)

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1700 - 1900 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 2812:26 Bro. Kampestensbroen er ca. 7 m lang, 11 m bred med støttepille i midten af åen, og vinkelstillede fløjmure på ca. 1 m på hver side af broen ved slug og afgang. Ovenpå broen er opført en moderne betonbro. Betonbroen er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Bro. Bro over Gedved Mølleå hvor åen løber under Skanderborgvej. Broen er opført af store tilhuggede kampesten. Gennemløbet er ca. 11 m. langt. Broens facade er ca. 5 m. bred og består af to gennemløb adskilt af en stor afrundet stenmidterpille. Hvert af de to gennemløb er 1,55 – 1,6 m. brede og dækket af en meget stor, flad overliggersten (udkløvet granitstensplanke), der ligger på tværs af gennemløbet. Over det sydlige gennemløb er overliggerstenen 2,5 m. lang, mens den over det nordlige gennemløb er 2,4 m. lang. I hver side af facaden står en stor lodret kampesten. Brofæsternes vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved slug (vest) og ved afgang (øst) med ca. 1 m. Hver af de fire fløje er sat af to vandrette sten. Broens facade er forhøjet med en cementvæg øverst oppe til vejen. Ved vejen er opsat et moderne rækværk. Over broen løber en asfalteret vejbane (Skanderborgvej).

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bro. Se beskrivelsen under museal besigtigelse 2013.

Litteraturhenvisninger  (0)