Butterup bro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030301-51

Fredningsnr.
312418

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Butterup bro. Broen, der er opført af groft tilhugne kampesten, har to gennemløb, der er ca. 6 m lange og ca. 1,8 m brede. Midterpil- len, der adskiller de to gennemløb, er ca. 1,2 m bred, Hvert af gennemløbene er dækket af udkløvede granitstensplanker, der er ca. 20-30 cm høje. Gennemløbenes frie højde over den stenlagte bund er ca. 1,75 m. Fra den vestre facade udgår der langs åløbet ca. 2 m lange, let skrånende kampe- stenssætninger. De tilsvarende kampestenssætninger ved den østre facade er ca. 0,50 m lange. Den samlede bredde af fa- caden er ca. 7 m. En ca. 1 m høj, asfalteret vejbane er lagt over broen. Vejen flankeres i hver side af tre granitsten, som bærer et jernrækværk. Fredningen omfatter den samlede brokonstruktion samt 10 m af vejen på begge sider af broen. Broen er beliggende på en nu nedlagt vejstrækning, der fø- rer over Kalvå, og ligger i skellet mellem Butterup og Tuse sogn, på matr.nr. 2 af Butterup og matr.nr. 3 af Tuse, hhv. Merløse og Tuse herred. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted. Tuse matr.nr. 3: Butterup bro. Se under Butterup sogn.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Butterup bro (med vejdæmning) 4 x 25 x 7 m Broen fremtræder som beskrevet på kartotekskort, samlet højde inkl. rækværk er ca.4 m Vejen over broen er på en dæmning, der er længere end de fredede 10 m, ses især mod SV. Mod N anvendes vejen som rasteplads, og området der, mellem den gamle vej og nuværende er tilplantet bl.a. med gran og løvkrat. Der ligger noget affald i kant af rasteplads og i selve åen. Mod V er der faldet enkelte sten ud af stensætningen i åbanken, betyder intet for konstruktionens holdbarhed. ** Seværdighedsforklaring ** Kampestensbro over å med vejdæmning Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)