Vissegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020602-10

Fredningsnr.
312626

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sct. Laurentius Helligkilde. Helligkilde viet til sankt Laurentius. Sankt Lars (eller Laus) helligkilde nær Gershøj Kirke ved Roskilde Fjord. Helligkilden har sit udspring i en kampestenssat, vandfyldt brønd, der måler ca. 2 x 2 m og rager ca. 0,4 m op over den omgivende jordoverflade. Brøndens nederste del er bygget af ca. 0,3-0,4 m store kampesten, mens den øverste del består af ca. 0,15-0,25 cm store sten sat i cement. Brønden ligger på en lille højning i en indhegning, ca. 8 m N-S og 10 m Ø-V. Fredningen omfatter kilden og den nederste, kampestenssatte del af brønden.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)