Vissegård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020602-10

Fredningsnr.
312626

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Sct. Laurentius Helligkilde. Helligkilde viet til sankt Laurentius. Sankt Lars (eller Laus) helligkilde nær Gershøj Kirke ved Roskilde Fjord. Helligkilden har sit udspring i en kampestenssat, vandfyldt brønd, der måler ca. 2 x 2 m og rager ca. 0,4 m op over den omgivende jordoverflade. Brøndens nederste del er bygget af ca. 0,3-0,4 m store kampesten, mens den øverste del består af ca. 0,15-0,25 cm store sten sat i cement. Brønden ligger på en lille højning i en indhegning, ca. 8 m N-S og 10 m Ø-V. Fredningen omfatter kilden og den nederste, kampestenssatte del af brønden.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum