København
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Københavns Museum

Kommune
København

Sted- og lokalitetsnr.
020306-388

Fredningsnr.
313011

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3130:11 Forsvarsanlæg. Østre Anlæg – Københavns Befæstning. Arealet i Østre Anlæg er 235 x 670 m stort. Østre Anlæg er anlagt på en del af Københavns bastionære befæstning. Den fortidsmindefredede del af Østre Anlæg omfatter Peuchlers Bastion samt spidsen af Rosenkrantz Bastion. Endvidere hele Quitzous Ravelin og hele Peuchlers Ravelin. Hertil de tilhørende vold- og ravelingrave og dele af det foranliggende glacis. Endelig kurtinen mellem Peuchlers Bastion og Quitzous Bastion med tilhørende voldgrav.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fredningsbeskrivelse: Østre Anlæg er anlagt på en del af Københavns bastionære befæstning fra 1600-tallet. Den fortidsmindefredede del af Østre Anlæg omfatter Peuchlers Bastion anlagt ml. 1647 og 1650 samt spidsen af den samtidige Rosenkrantz Bastion. Endvidere hele Quitzous Ravelin anlagt 1705 og hele Peuchlers Ravelin anlagt 1647. Hertil de tilhørende vold- og ravelingrave og dele af det foranliggende glacis. Endelig kurtinen mellem Peuchlers Bastion og Quitzous Bastion. Sidstnævnte bastion giver i dag plads til Statens Museum for Kunst og er ikke fredet, men det er den foranliggende voldgrav. Bemærkninger: Quitzous Ravelin er anlagt med foranliggende tør grav. Peuchlers Ravelin er anlagt med foranliggende vandfyldt ravelingrav. I forbindelse med at voldanlægget i 1876-77 blev omformet til park, blev de to raveliner i 1878 forbundet med hovedvolden med de endnu eksisterende to dæmninger over voldgraven. Den vestlige grav foran Peuchlers Ravelin blev opfyldt i 1944-47, da der blev anlagt en Rosenhave, og i 1947 blev et rhododendronanlæg placeret i ravelinens østlige strube. Peuchlers Bastion er den bedst bevarede bastion fra Københavns Vold, men er noget afgravet på indersiden. Af monumenter rummer parken bl.a. billedhuggeren Louis Hasselriis Danmarks Monument (1897). Endv. buste af forfatteren Sophus Bauditz udført af Aksel Hansen, statue af komponisten Niels W. Gade udført af Vilh. Bissen og buste af forfatteren Sophus Schandorph udført af P.S Krøyer. Endv. legepladser og boldbaner.

Litteraturhenvisninger  (0)