Egely
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010309-74

Fredningsnr.
282830

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Frederik d. IIs Kanal, også kaldet ”Svenskegrøften”, til fremføring af vand fra Allerød Sø til Frederiksborg Slot.Den velbevarede del gennem Brøde Skov er ca. 2 km lang.På den første kilometer (ca. S-N) varierer kanalen, alt efter det terræn den passeret, fra så beskedne dimensioner som 5 m i bredden og 1 m i dybden, op til et anlæg på i alt 32 m i samlet bredde - 18 m fra krone til krone, plus bred­den af de ca. 2 m høje volde af opkastet jord - og med en dybde fra kronen til kanalens bund på op til 6 m.På den sidste kilometer (VSV-ØNØ) løber kanalen, lige med undtagelse af det første stykke, på et let skrånende, N-vendt terræn. An­lægget er her 10-14 m bredt, men en op til 1,5 m høj vold, langs N-siden af kanalen, hvorimod S-siden ingen vold har eller kun en op til 0,3 m høj vold. Kanalens dybde er fra 1-1,5 m og kanalbunden i Ø-enden ligger tydeligt højere end terrænet N for kanalen.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Frederik den 2. kanal

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)