Botanisk Have
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3130:17 Forsvarsanlæg. Botanisk Have, del af Københavns bastionære befæstning. Arealet er 206 x 422 m stort. Den fortidsmindefredede del af Botanisk Have omfatter hele Rosenborg Bastion og halvdelen af Stadsoberstens Bastion. Endvidere hele Stadsoberstens Ravelin samt kurtinen mellem de to bastioner. Hertil en del af den tilhørende voldgrav.
Undersøgelsehistorie  (11)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Botanisk Have Fredningsbeskrivelse: Botanisk Have er anlagt på en del af Københavns bastionære befæstning fra 1600-tallet. Den fortidsmindefredede del af Botanisk Have omfatter hele Rosenborg Bastion anlagt ml. 1647 og 1650 og halvdelen af den samtidige Stadsoberstens Bastion. Endvidere hele Stadsoberstens Ravelin anlagt 1706 samt kurtinen mellem de to bastioner. Hertil en del af den tilhørende voldgrav. Bemærkninger: Arealet blev overgivet til Københavns Universitet i 1871. I de følgende år blev fæstningsværkerne omdannet til Botanisk Have af havearkitekt H.A. Flindt. Herved blev ravelinens jord brugt til to plantehøje, fæstningsværkernes grundformer kan dog stadigvæk erkendes. Haven åbnede 1874. På Rosenborg Bastion er 1859-61 opført Astronomisk Observatorium v. arkitekt Chr. Hansen. Foran bygningens facade er ved opgangen fra Øster Voldgade opstillet H.W. Bissens statue af Tycho Brahe. Hovedindgangen er ved hjørnet af Østervoldgade og Gothersgade, her ligger også Botanisk Museum og en portnerbolig. ---------------------------------------------------------------------------------- Rosenborg Slots Bastioner Fredningsbeskrivelse: Rosenborg Slots Bastioner udgøres af tre, oprindelig fire små bastioner opført 1613-18 og omgivet af en foranliggende voldgrav til tre, oprindelig fire sider. De oprindelige jordvolde er til tre sider omsat i murværk i 1624. Over voldgraven er anlagt en bro, Grønnebro. Bemærkninger: I 1613-18 blev Rosenborg Slot omgivet af fire små bastioner med foranliggende voldgrav. I 1624 blev de oprindelige jordvolde mod nord,vest og syd omsat i murværk. Gravens nordvestlige del blev opfyldt i 1783 med jord fra den nordvestlige bastion, der således forsvandt. Og i 1787 forsvandt hele den sydvestlige voldgrav, da eksercerpladsen for Livgardens Kaserne blev indrettet i området mellem Gothersgade og Slottet. To tredjedele af denne del af graven blev dog genetableret i 1981. I 2006 er der genskabt en lysthave på den sydvestlige del af slotsholmen. Inden for det fortidsmindefredede areal er Rosenborg Slot og slottets Portbygning bygningsfredet. Selve slottet er opført i to perioder mellem 1606 -17.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fredningsbeskrivelse: Rosenborg Slots Bastioner udgøres af tre, oprindelig fire små bastioner opført 1613-18 og omgivet af en foranliggende voldgrav til tre, oprindelig fire sider. De oprindelige jordvolde er til tre sider omsat i murværk i 1624. Over voldgraven er anlagt en bro, Grønnebro. Bemærkninger: I 1613-18 blev Rosenborg Slot omgivet af fire små bastioner med foranliggende voldgrav. I 1624 blev de oprindelige jordvolde mod nord,vest og syd omsat i murværk. Gravens nordvestlige del blev opfyldt i 1783 med jord fra den nordvestlige bastion, der således forsvandt. Og i 1787 forsvandt hele den sydvestlige voldgrav, da eksercerpladsen for Livgardens Kaserne blev indrettet i området mellem Gothersgade og Slottet. To tredjedele af denne del af graven blev dog genetableret i 1981. I 2006 er der genskabt en lysthave på den sydvestlige del af slotsholmen. Inden for det fortidsmindefredede areal er Rosenborg Slot og slottets Portbygning bygningsfredet. Selve slottet er opført i to perioder mellem 1606 -17

2018 Tinglysning
Kulturstyrelsen
Ny tinglyst tekst: Forsvarsanlæg. Botanisk Have, del af Københavns bastionære befæstning. Arealet er 206 x 422 m stort. Den fortidsmindefredede del af Botanisk Have omfatter hele Rosenborg Bastion og halvdelen af Stadsoberstens Bastion. Endvidere hele Stadsoberstens Ravelin samt kurtinen mellem de to bastioner. Hertil en del af den tilhørende voldgrav.

2018 Aflysning
Kulturstyrelsen
Omtinglysning ved udskillelse af Rosenborg-fredningen.

2018 Tinglysning
Kulturstyrelsen
Ældre tinglyst tekst inden omtinglysning med udskillelse af Rosenborg-fredningen i selvstændigt fredningsnummer. Tinglyst 12/5 2018: Fr.nr. 3130:17 Forsvarsanlæg. Botanisk Have og Rosenborg Slot – Københavns Befæstning. Arealet i Botanisk Have er 206 x 422 m stort, mens arealet ved Rosenborg Slot er 122 x 134 m stort. Botanisk Have er anlagt på en del af Københavns bastionære befæstning. Den fortidsmindefredede del af Botanisk Have omfatter hele Rosenborg Bastion og halvdelen af Stadsoberstens Bastion. Endvidere hele Stadsoberstens Ravelin samt kurtinen mellem de to bastioner. Hertil en del af den tilhørende voldgrav. Rosenborg Slots Bastioner udgøres af tre, oprindeligt fire små bastioner, der er omgivet af en foranliggende voldgrav til tre, oprindeligt fire sider. De oprindelige jordvolde er til tre sider omsat i murværk. Over voldgraven er anlagt en bro, Grønnebro. Tinglysning på matr.nr. 135, 159, 162 og 164 Nørrevold Kvarter, København, samt matr.nr. 491 og 496 Sankt Annæ Vester Kvarter, København.

2018 Diverse sagsbehandling
Kulturstyrelsen
Rosenborg er udskilt af den oprindelige Botanisk Have-Rosenborg fredning. Rosenborg har nu selvstændigt fredningsnummer 3130:59 Nyere sager om Rosenborg skal findes under dette fredningsnummer.

Litteraturhenvisninger  (0)