København
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Københavns Museum

Kommune
København

Sted- og lokalitetsnr.
020306-393

Fredningsnr.
313018

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Forslag til fredningstekst: Tivoli er anlagt på en del af Københavns bastionære befæstning fra 1600-tallet. Tivoli er en del af Københavns befæstning fra 1607, som blev ombygget omkring 1670. I 1843 blev forlystelseshaven etableret på stedet. Den fortidsmindefredede del af Tivoli omfatter en rest af voldgraven ud for Gyldenløves Bastion i dag kendt som Tivolisøen. Arealet omkring søen er ligeledes fredet og består af Gyldenløves Bastions yderste spids, Gyldenløves Ravelin, Holcks Lynette samt forterrænet. Det gamle voldanlæg er næsten udvisket, bastionen kan svagt erkendes ved søen ud for legepladsen mod H.C. Andersens Boulevard. I søens sydlige del kan ravelinens flanke og face erkendes. Voldgraven, som i dag udgør Tivolisøen, har nogenlunde bebeholdt sin oprindelige form. Fredningsgrænsen går fra H.C. Andersen slottet til Tietgensgade og fra H.C. Andersens boulevard til lidt syd for glassalen. Bemærkninger: Tivoli blev anlagt i 1843 på fæstningsterrænet lige uden for Vesterport, og hed oprindeligt ”Kjøbenhavns Tivoli og Vauxhall”. Gyldenløves Ravelin blev i 1844 inddraget i Tivoli, hvor den blev kaldt Øen. I 1880'erne blev vold og voldgrav sløjfet, og Tivolisøen opstod. I forbindelse med anlæggelsen af Orangeriet i Tivoli blev der fundet en stenlægning. Dele af denne stenlægning er genanvendt umiddelbart ved siden af, og ses på billederne 4631-4632.

Litteraturhenvisninger  (0)