Christian IV's Bryghus

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Københavns Museum

Kommune
København

Sted- og lokalitetsnr.
020306-394

Fredningsnr.
313019

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 3130:19 Forsvarsanlæg. Bryghusbastionen (Christian d. IV´s Bryghus), del af Københavns bastionære befæstning. Den oprindelige kasematterede murede bastion, der udgør nederste etage af det senere Christian d. IV´s Bryghus, har en vinklet grundplan og måler ca. 55 x 56 m.
Undersøgelsehistorie

2012 Museal rekognoscering
Københavns Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Forslag til fredningstekst: Bryghusbastionen: Den fortidsmindefredede del af bryghusbastionen omfatter bygningens to nederste etager og går langs ydersiden på murværket. Oprindeligt en muret bastion med pileformet grundplan i Københavns Vestervold på Slotsholmens sydvestlige hjørne. Bastionen blev opført i 1607 med 2,5 meter tykke mure mod syd og vest. Med hvælvede rum i stueetagen og herover en stor åben platform beskyttet af brystværn med skydeskår. Placeringen af de nuværende vinduer på 1. salen repræsenterer muligvis placeringen af bastionens oprindelige skydeskår. Bygningen er af flere omgange ombygget, ved ombygningen til bryghus i 1618 og efter brande i henholdsvis 1632 og 1767. Bastionen er blevet tilføjet et tegltag samt høje vinduer i underetagen. Bemærkninger: Bryghusbastionen er beliggende på hjørnet af Frederiksholms Kanal og Christians Brygge. I 1618 blev de oprindelige mure forhøjet og bygningen forsynet med et stort tag og indrettet til bryghus, hvorved dets forsvarsmæssige funktion blev svækket. Bygningen blev igen ombygget efter brande i 1632 og 1767. Bygningen fungerede som bryghus frem til branden i 1767. Herefter som depot for Tøjhuset og efterfølgende depot for Tøjhusmuseet. I 2014 blev bryghuset åbnet for offentlighed med en permanent udstilling af statuer og monumenter kaldet ”Kongernes Lapidarium”. Bastionen blev opført umiddelbart ved siden af ”Tøjhushavnen” anlagt 1598-1611, og som bestod af et delvist skjult havnebassin med tøjhus, depotbygninger og et provianthus. Chr. IV’s bryghus er bygningsfredet.


Billeder

Oversigt
Oversigt