Højen
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170602-16

Fredningsnr.
32101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesten. På en på forsiden - som vender mod øst - glatsleben natursten - 115 x 60 x 111 cm stor - ses følgende inskription: I HELTEMODIG ENEKAMP MOD PRØISISKE HUSARER FALDT HER PÅ LANDEVEJEN DRAGON NIELS KJELDSEN DEN 28. FEBRUAR 1864 ENE MOD MANGE HOLDT DU TAPPERT STAND KÆMPEDE MED ÆRE FOR DIT FÆDRELAND FJENDEN GAV DIG DØDEN FEIGT HAN SKØD DIG NED, MEN DIN DAAD. DIT MINDE HAR VOR KJÆRLIGHED HANS STØV HVILER PÅ GIVE KIRKEGAARD oven på stenen er anbragt en bronzehjelm. Stenen er opstillet på en af tilhuggede sten opmuret sokkel, 200 x 140 cm ved grunden og lidt mindre for oven, og 120 cm højt. I soklens forside er indmuret en plade, 57 x 37 cm stor med følgende tekst: FORANLEDIGET REIST AAR 1891 VED KOLDING OG OMEGNS FORSVARSBRØDRE-FORENING AF 1889 Soklen med mindestenen er anbragt på en 5 x 5 m stor og 0,5 m høj stensat højning, som yderligere er hegnet med 10 sten pæle, ca. 19 x 19 cm ved grunden og 15 x 15 cm i toppen, som er afrundet. Imellem stenpælene hænger en jernkæde. Midt for højningens fod står en grænsesten. Den måler 30 x 20 cm ved grunden og er 75 cm høj med pyramideformet top, På østsiden er indhugget: Kr. Dm N. 65 På vestsiden er indhugget: Kr. Pr. N. 65 Endvidere ses 2 mindre sten oven på soklen bag selve minde- stenen. En flagstang er anbragt i højningens vestfod.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)