Vommevad bro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030312-69

Fredningsnr.
322417

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Umatr. vejareal bivej 106 (Jernløse) Vommevad bro. Broen er opført af rå og kløvede kampesten med enkelte tilhuggede hjørnekvadre. Dens facader er ca. 15 m brede og dens længde er ca. 6,50 m. Broen har to gennemløb, der er ca. 1,60 m - 1,80 m brede foroven og ca. 1,30 - 1,40 m brede forneden. Gennemløbenes frie højde over den stenlagte bund er ca. 2,75 m. Hvert af gennemløbene er overdækket med 10 udkløvede granitplanker, der er ca. 20-30 cm høje og indtil ca. 90 cm brede. Herover er lagt ca. 70 cm vejfyld. Vejbane er asfalteret og broen har et moderne jernrækværk. Fredningen omfater brokonstruktionen, idet dog den asfalterede vejbane samt jernrækværket ikke er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vommevad Bro, 3,7 x 15,0 x 12,5 m. Broen fremtræder som beskrevet på kartotekskort. Den har en cementsokkel, hvad der ikke er omtalt på kartotekskort. Pillen i midten rager ca. 3 m. ud i hver ende (fra gennemløb). Der ligger lidt plasticaffald. Ståltråd ved åbred mod SV, hvor der også står et gammelt hønsehus i ca. 5 m.'s afstand; Ikke påtalt, da det må være ældre end 1972. Der vokser græs ved broen og 2 løvtræer mod S (mellemstore). Broen er ved nuværende bivej N for den nyere motorlandevej, hvor der er et godt udsyn til den. Ret lavt i terræn. ** Seværdighedsforklaring ** Granitbro over Regstrup Å. Ret lavt i terræn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)