Kragebro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030308-128

Fredningsnr.
322557

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Umatr. vejareal. Kragebro. Stenbroen er opført af tilhuggede granitsten med en enkelt brobue. Broen er ca. 8 m lang, 11,7 m bred og 3,15 m høj. Åløbets bredde under broen er ca. 4,60 m. Broen er på begge sider af vejbanen befæstet med stensatte udbygninger, såle- des at dens samlede bredde bliver ca. 15,60 m. På broens nordside er indhugget Christian 7's kronede monogram samt årstallet 1791 og på sydsiden "KRAGE". På broen er på beg- ge sider 3 stenpiller forbundet med en jernkæde. Stenbroen fører over Elverdamsåen og ligger på hovedvej A 4. Fredningen omfatter bro og brohoved og de nærmeste 5 m af vejdæmningen, hvorimod den moderne vejbelægning ikke er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ombygges, ændres eller beskadiges på nogen anden måde. Henkastning af jord, sten og affald i åløbet må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kragebro, 3,7 x 18,0 x 15,6 m. Broen fremtræder som beskrevet på kartotekskort. Samlet mål inkl. kædepiller og dæmning (fredet del) 3,65 x 18,0 x 15,6 m. I dæmningens S-side V for broen findes flere muldvarpe-/mosegrisskud (fra 1 m.'s afstand). Mod V er der mellem A-4 og vejen mod Tølløse plantet graner i en afstand af 15 m., højde ca. 0,5 m., alder 4-5 år? - de findes på et lavt område, hvor der er et større kloakdæksel, som de vil skjule med tiden. I åens V-side er der 2 kloak/drænudløb, ca. 10-15 m. fra broen. Broen findes på hovedvej A-4. Ret lavt i terræn, vidt udsyn. ** Seværdighedsforklaring ** Velhugget granit-bro over Elverdams-å. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)