Ølholm

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020606-99

Fredningsnr.
322566

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Stenkreds, bestående af 7 sten i cirkel samt en sten i V inden for kredsen. Diameter i N-S er 6 m, i Ø-V 5 m. Stenene er 0,5-0,8 m store. Kredsen ligger ca. 5 m Ø for nr. 3525-30.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Stensætning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum