Maglestenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030319-127

Fredningsnr.
322569

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Maglestenen, Femfingerstenen. Stenen, som er beliggende i skellet mellem matr.nr. 32-a og 33 Ordrup by, Kirke Sonnerup og 9-1 Ågerup By, Ågerup, er 1,5 m høj og ca. 2,2 x 3,7 m stor. Toppen er højest langs den østlige side og midt på den. Siderne er meget stejle, i øst og vest nærmest lodrette. I den østlige side er en dyb spalte, og i dens kant ses fire parallelle furer, ca. 25 cm lange (mærker efter troldens fingre?). Stenen ligger på et græsbevokset areal i kant mod ager, 25-30 m syd for dæm- ning mod Tempelkrog. Sagn: ? Stenen er kastet af en trold fra Husbjerg i Ågerup sogn mod Sonnerup kirke, men stenen gik i to stykker, og den anden halvdel faldt ved Ågerup by. ? En trold stod på en høj i Kongstrup og kastede stenen, der faldt i Eriksholms Vig udenfor Ågerup Møllegårds Enghave. Ved lufttrykket fik kirketårnet i Å- gerup en revne, der ikke siden har kunnet tættes. ? Stenen er kastet af en trold ved Vipperød efter Ågerup kirketårn. I stenen er fem fingermærker. ? Stenen er kastet af trolden i Huulsbjerg, som nu er en gård, der skulle ligge ad Tølløse til op mod bankerne. ? På øen Asserholm, der ligger nær stenen udenfor dæmningen, boede en trold, og det gjorde der også på Munkholmen. Den sidste havde mere kvæg end den første, hvad denne fik ondt af. En dag stod de og skændtes på hver sin holm, og Munkholmtrolden blev så rasende, at han tog en stor sten og smed den efter den anden. Den nåede dog ikke sit mål, men faldt i stranden med mærker af troldens fingre, hvorfor den også kaldes Femfingerstenen. Da dæmningen blev bygget i 1950-erne fik entreprenøren besked om at fjerne stenen, så den ikke skulle blive dækket af dæmningen. På grund af stenens størrelse og dybde i jorden foretrak han imidlertid at føre dæmnin- gen uden om den, og siden har den ligget på tørt land. Der skal også findes en større sten, som nu er jorddækket, i marken meget længere mod syd, og den skal have mærker efter 5 fingre.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sagnsten

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)