Teglhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020603-92

Fredningsnr.
322683

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 20 m. I den V højside er 2 sten synlige.
Undersøgelsehistorie  (3)
1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 3,5x20x20 m, jævnt rundet form. Der er nedslidte stier, enkelt tilgroet, en anden tværs over højen i Ø-V'lig retning anvendt til ridesti. (2 sten synlige i V-højside. M.B.) Højen ligger i en mindre løvskov nær skovbryn på mindre morænebakke ud mod moseområde.'En skovvej fører tæt forbi højen, ca 600 m til offentlig vej. (Et skovdige tangerer højfod i S. M.B.) ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, velbeliggende i skov med udsyn til moseområde og andet fortidsminde. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)