Saltholm Skanse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Tårnby

Sted- og lokalitetsnr.
020311-60

Fredningsnr.
32323

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1904 - 1904 e.Kr.)

Fredningstekst
Forsvarsanlæg. Saltholm Skanse Syd er et åbent jordværk i form af af en firesidet, lav skanse opbygget af græstørv fra en omliggende materialegrav. Adgangen er fra vest via en ca. 2,5 m bred jordbro over den lave materialegrav. Skansens indgangsparti er forstærket med et kort tværgående jordværk inde i selve skansen. Hvert af skansens fire hjørner er forstærket med et brystværn for to forberedte skytsstillinger adskilt af en travers. Anlæggets flademål inkl. materialegrav er ca. 110 x 106 m og størrelsen af selve skanseværket er ca. 81 x 81 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2014 Uspecificeret museal aktivitet
Kroppedal Museum, Arkæologi
Saltholm Skanse (Syd) er et åbent jordværk i form af en firesidet, jordbygget skanse med omliggende materialegrav. Adgang fra vest via jordbro. Bemærkninger: I forbindelse med Den japansk-russiske Krig i 1904 blev der på Saltholm anlagt to skanser til forsvar af øen mod landsætning af en fjendtlig besættelsesstyrke, idet man frygtede at Øresund kunne blive krigszone. Skansebyggeriet skabte en del politisk uro, og skanserne fik øgenavnet Madsens Skanser efter krigsministeren. Ifølge Illustreret Tidende fra 1904 var skanserne indvendigt beklædt med firkantede græstørv fra øen. De skulle danne en lodretstående væg.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Uspecificeret museal aktivitet
Kroppedal Museum, Arkæologi
Saltholm Skanse Syd er et åbent jordværk i form af en firesidet, lav skanse opbygget af græstørv fra en omliggende materialegrav. Adgangen er fra V via en ca. 2,5 m bred jordbro over den lave materialegrav. Skansens indgangsparti er forstærket med et kort tværgående jordværk inde i selve skansen. Hvert af skansens fire hjørner er forstærket med et brystværn for to forberedte skytsstillinger adskilt af en travers. Anlæggets flademål inkl. materialegrav er ca. 110 x 106 m og størrelsen af selve skanseværket ca. 81 x 81 m. Bemærkninger: Beskrivelse ud fra flyfoto 2008 og 2012 samt reliefkort 2008.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)