Saltholm Batteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Tårnby

Sted- og lokalitetsnr.
020311-61

Fredningsnr.
32324

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Batteri, Nyere tid (dateret 1910 - 1932 e.Kr.)
Opført 1910 til 1912, nedlagt som militært anlæg i 1932.

Jernbaneanlæg, Nyere tid (dateret 1915 - 1933 e.Kr.)
Materiellet til den militære jernbane blev solgt og fjernet i 1933. Tilbage er sportracéet.

Fredningstekst
Forsvarsanlæg. Saltholm Batteri er et åbent jordværk med våd grav. Batteriet er forsynet med to betonbriske til kanoner. De to briske er adskilt af en jordtravers, der på toppen har to betonstøbte kikkertstationer og en betonstøbt elevatorbrønd til en projektør. I traversen er tillige indbygget en betonstøbt kasemat med ammunitionsmagasin og rum til en penta-motor og til forråd. Umiddelbart vest for kasematten ligger en kasernebygning, forsynet med skydeskår i de tre sider og i hjørnerne. Skydeskårene er tilmurede, men synlige. Der er sprængt huller i betonen til vinduer og døre i batteriets kasernebygning. Forsvarsanlægget var tillige forsynet med en smalsporet jernbane anlagt fra Barakkebro og frem til Batteriet. Det ca. 3,5 km lange sportracé er omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Saltholm Batteri er et åbent jordværk med våd grav. Til batteriets kanoner er der to betonbriske adskilt af en jordtravers, der på toppen har batteriets ildledelsesinstallationer i form af to betonstøbte kikkertstationer og hertil en betonstøbt, firkantet elevatorbrønd til en projektør. I traversen er yderligere indbygget en betonstøbt kasemat, som indeholder batteriets ammunitionsmagasin og rum til en pentamotor og til forråd. Umiddelbart vest for kasematten ligger en lille, rektangulær kasernebygning, forsynet med skydeskår i de tre sider og i hjørnerne. De er nu tilmurede, men synlige. I 1973 blev der sprængt huller i betonen til vinduer og døre i kasernebygningen. Batteriet er ellers velbevaret. Batteriet var uden for den våde grav oprindeligt omgivet af en pigtrådsspærring. Til betjening af batteriet med transport af forsyninger og mandskab blev der i 1915 anlagt en 3,5 km lang, smalsporet jernbane fra Barakkebro og frem til Batteriet. Et sidespor med togremise fandtes ved Barakke Batteri. Materiellet til den militære jernbane blev solgt og fjernet i 1933. Tilbage er sportracéet.

Litteraturhenvisninger  (0)