Kongens Kilde

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170208-22

Fredningsnr.
331011

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Kongens Kilde. Kongens kilde er den øvre af to damme i en lavning, adskilt af en smal sten- sat dæmning med sti. Denne øvre (søndre) dam, der måler ca. 20 x 15 m, har tilløb gennem et støbejernsrør midt på østsiden, hvor en vandtrappe er etab- leret, samt et vandrigere tilløb gennem et lerrør i SV-hjørnet. Fredningen omfatter den øvre dam og dennes tilløb samt 5 m på alle sider. Dette mindesmærke må ikke udjævnes eller på nogen måde beskadiges ved gravning, eller henkastning af jord, sten og affald. Regulering eller ændring af kilden og dens tilløb må ikke ske uden Nationalmuseets tilladelse. Matr.nr. 5: I skel til matr.nr. 4e af Sdr. Vilstrup by.
Undersøgelsehistorie

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kongens Kilde". Som Fritekst. Tilføjelser: Det vandrigere tilløb kommer ud i SØ-hjørnet af den søndre dam. ** Seværdighedsforklaring ** JFR: Runesten. Bevoksning: 1996: Græs

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Kildeanlæg

2010 Museal forundersøgelse
Museum Sønderjylland
I forbindelse med oprensning af en af to søer tæt på Kongens Kilde Blev der foretaget en overvågning af oprensningsarbejdet. Resultatet af denne overvågning var negativ.

2010 Diverse sagsbehandling
Museum Sønderjylland
planlagt oprensning. Det blev vurderet at der var risiko for at støde på væsentlige fortidsminder, hvorfor museet anbefalede overvågning af oprensningsarbejdet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland