Skanse III
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170303-42

Fredningsnr.
33115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse III. Skansen er et femsidet jordværk, ca. 170 x 100 m stort med front mod nord, foranliggende spidsgrav og åben bagside. Skansen er delvis kratbevokset. Skansen omfatter hele matr.nr. 276, og fredningsgrænsen er identisk med ma- trikelskellet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, bebygges, beplantes eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning eller henkastning af jord, sten og affald.
Undersøgelsehistorie  (4)
1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse III. Som fritekst. Tilføjelse: Front mod NV. Indvendig er 4 kanonstillinger med spor af betonfundamenter og tilhørende ramper og rester af blokhus midt til åbningen. Bevokset med græs (jplejet) i åbent græsareal midt i "Ryes kaserne" i Fredericia. Omgivet af lille løvskov, bygninger og parkeringspladser. I midten af skansen mellem kanonstilling og bunkerrester er opført et friluftsauditorium bestående af en træscene med bagvæg ca. 4m x 3 m og foran stående 3x4 bænkerækker. Alt i træ på cementpæle. Fylder ca. 12 x 12m. Opførti begyndelsen af 1970erne. ** Seværdighedsforklaring ** En af de fem lynetter nord for Fredericia i 1860 erne. Bevoksning: 1997: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)