Skt. Folkvards kilde
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170303-43

Fredningsnr.
33116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: uden matr.nr. (fælles vanddam). Skt. Folkvards kilde. Kilden, der ligger i en lavning øst for Ullerup kirketomt, fremtræder som et ca. 6 x 6 m stort tilgroet vandhul. Fredningsgrænsen går 1 m fra bred- den på alle sider. Dette mindesmærke må ikke udjævnes eller på nogen måde ved beskadiges gravning eller henkastning af jord, sten og affald. Regulering eller ændring af kilden og dens tilløb må ikke ske uden Nationalmuseets tilladelse.
Undersøgelsehistorie  (4)
1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skt. Folkvards Kilde". Ses nu som et ovalt vandhul, ca. 15 m bredt i Ø-V og 18 m langt i N-S. Hullet er oprenset, tydeligt udvidet og kantet med grenfletning på træpæle. I Græs, i lavning mellem "Køreteknisk anlæg Fredericia" og grusvej. ** Seværdighedsforklaring ** Græsplænde klippet omkring kilden.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)