Trelde Skanse
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170303-44

Fredningsnr.
33117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Trelde Skanse. Skansen består af en ca. 2 m høj og 20 m bred halvkredsvold med front mod nordvest, foranliggende spidsgrav og åben bagside. Skansen med det flade ter- ræn måler ca. 150 m i nordøst-sydvest og ca. 80 m i nordvest-sydøst. Voldgra- ven er 10 - 17 m bred foroven og ca. 3 m dyb. Indvendig i volden er 5 stil- linger, hvor der flere steder er spor af betonfundamenter. Skansen er græs- klædt. Skansen omfatter hele matr.nr. 277, og fredningsgrænsen er identisk med matri- kelskellet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, bebygges, beplantes eller på nogen måde ved beskadiges gravning, pløjning eller henkastning af jord, sten og affald.
Undersøgelsehistorie  (4)
1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Trelde skanse". Som fritekst. Stadig kun bevokset med græs. ** Seværdighedsforklaring ** En af 5 lynetter omkring Fredericia i 1860 erne. Bevoksning: 1997: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)