Fredericia voldterræn
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170303-45

Fredningsnr.
33118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Fredericia Vold, der omkranser byen, er et enestående velbevaret fæstningsværk fra 1600-tallet. Anlægget blev planlagt af Christian 4., men arbejdet blev først påbegyndt i 1650 efter hans død. En vandretur på voldene giver et enestående indtryk af datidens moderne forsvarsværker med fremskudte bastioner til kanonstillinger og brede, vandfyldte grave. Befæstningen er stærkest på landsiden og svagere ud mod Lillebælt. Under svenskernes storm på Fredericia i 1657 var befæstningen endnu ikke bygget færdig, og det lykkedes fjenden at erobre byen på blot to timer. Men under Treårskrigen 1848-50 viste befæstningen sig nyttig. Efter en hastig istandsættelse i 1849 endte slaget ved Fredericia den 6. juli med dansk sejr. Fredericias befæstning mistede gradvis sin betydning efter nederlaget i krigen 1864, og i 1909 besluttede man at nedlægge det som militæranlæg.
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: I) Overenskomst tingl.: 26/6 1917. Tillæg til ss. tingl. 12/5 1926. II) Overenskomst i henhold til p.2, 30/11 1938. Fredericia voldterræn. I. Det fredede areal omfatter Vestervold nord for Sjællandsgades gennemskæring, Nørrevold og Østervold samt de udenfor Prinsens port og Kongens port værende raveliner. Vold og grav regnes fra voldgraven til ildlinien foran graven. II: Voldpartiet mellem statsbaneterræn'et (voldgennemskæringen for banesporene) og en linie parallel med Prangervej liggende ca. 30 m syd for dennes sydlige grænse. Fredningsgrænsen er mod øst voldskråningens fod mod voldgaden, mod vest overkanten af voldgravens ydre vestlige skråning. Fredningsnævnets kendelse 13/9 1947 (Matr.nr. 737bk): Del af arealet må kun beplantes med Nationalmuseets godkendelse.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)