Skanse I
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170303-46

Fredningsnr.
33121

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Fredericia tilhørende jorder. Skanse I. Skansen består af et femsidet jordværk, ca. 130 x 80 m med front NNØ og åben bagside. Langs fronten løber en smal spidsgrav. Skansen er bevokset med træer og græs. Skansen omfatter hele matr. nr. 392, og fredningsgrænsen er identisk med matrikelskellet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, bebygges, beplantes eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning eller henkastning af jord, sten og affald.
Undersøgelsehistorie  (4)
1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse I. Artelleriskanse, som fritekst. Restaureret omkring 1994. Fremstår nu med 13 kanonstillinger med tilhørende 5 ramper og 3 her imellem 4 traverser med 3 ammunitionsmagasin. Rektangulær jordvold markerer blokhusets placering i åbningen mod syd. Anlæget skær et Ø-V løbende jorddige, der markerer bagpalusadens beliggenhed. To jordskred i ydersiden af den nordlige spidsgrav. P.g.a. den lerede undergrund er der problemer med jordflydning. Aftale med Jørgen Frandsen, 10. kontor, at lade skred ligge til området har stabiliseret sig. Rævegrave i sø. Kortside af den østlige vold, i østlige og vestlige volds yderside. Bevokset med græs, i kratbevokset gammel fælled. ** Seværdighedsforklaring ** Den nordligste af 5 lynetterN. for Fredericia. Del af befæstet lejr fra 1860érne. Lejrbarakkerne lå på fælleden syd for anlæget. Skiltet fra SNS. Adgang efter 156.00 hverdage og om sommeren. Bevoksning: 1997: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)